sự thật về đồng bóng

  1. S

    [Bài viết] Bài 12: Sự thật hay đồng bóng?

    Cầu xin ơn trên chữa bệnh, được học khí công võ thuật . Trích bài : Tôi Tự Điểm Đạo trong vutruhuyenbi.com Ngày 29 Tháng 8 2010, 10:21 Con kính chào thầy tổ và các sư huynh, tỷ. Bùi Thanh may mắn được biết về vũ trụ huyền bí và đã làm theo chỉ dẫn tự điểm đạo. Trong tuần qua bản thân BT đứng...
Top