sot ret

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-19: Vừa bị sốt rét vừa bị sốt nóng, đau vùng dưới gan

    Nữ bệnh nhân 36 tuổi khai vừa bị sốt rét vừa bị sốt nóng đã 2 ngày, đau vùng dưới gan. Cách Khám Bệnh : Đo áp huyết tay trái 118/80mmHg mạch 99, tay phải 115/81mmHg mạch 95 Vọng chẩn : Người khỏe mạnh, đi đứng nhanh nhẹn. Văn chẩn : Hơi thở mạnh, tiếng nói to. Vấn chẩn : Bệnh nhân cho biết...
Top