so ret

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 41: Chân tay lạnh quanh năm, sợ rét, tinh ít. Tây y tìm không ra bệnh.

    Thưa Thầy Vô tình tôi xem trên mạng tôi thấy một số bài chữa bệnh của thầy . Tôi rất ngưỡng mộ. Nay tôi có bệnh như thế này xin thầy cho biết cách điều trị nhé. Số là tôi bị lạnh chân tay, sợ rét nên quanh năm tắm nước nóng, chỉ khi nào thời tiết 37-40 độ thì mới tắm được nước lạnh.Mỗi...
Top