say thai

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 312: Sẩy thai

    Kính gởi Thầy, Con mới bị sẩy thai cách đây 3 ngày, buồn quá lên mạng đọc để hiểu biết nhiều hơn để có kinh nghiệm cho lần sau và vô tình con được đọc và thấy được địa chỉ Mail của Thầy con mừng lắm, con hy vọng là Thầy có thể nhín chút thời gian để giúp con, con thật sự rất buồn vì từ đó giờ...
Top