sa tu cung

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 150: Sa tử cung, ho và hắt hơi thường vãi nước tiểu, áp huyết thấp

    Kính Thầy Con có bệnh nhân bị sa tử cung, ho và hắt hơi thường vãi nước tiểu, bệnh nhân 43 tuổi huyết áp thấp so với tiêu chuẩn khi công, mong Thầy giúp đỡ. Cảm ơn Thầy nhiều Vĩnh Xuân Trả lời : Chữa theo Tinh-Khí-Thần : Tinh : 1-Uống thuốc Ngũ Bội Tử Tiễn Thang chữa bệnh tử cung bị sa...
  2. manhnd

    [Bài viết] Cao Khoai Sọ – Gừng chữa bệnh sa tử cung và huyết trắng, ngừa ung thư tử cung

    Chữa bằng cách đắp bên ngoài : Trong dân gian thường đắp cao khoai sọ : Có 2 giai đoạn : a-Cách làm cao : Mỗi lần dùng 200g khoai sọ hoặc củ nhánh của khoai môn, mục đích dùng vỏ và lông ngoài vỏ khoai nhiều hơn, nó là chất thuốc đặc biệt, 200g gừng già có vỏ. Cả hai rửa sạch đất, đem xay...
Top