roi loan van dong

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 169: Teo Não làm rối loạn chức năng thanh quản, rối loạn vận động và đau hốc mắt

    Kính thưa Thầy Bệnh án dưới đây là của em Bùi Thanh Đăng 25t (hiện là nhân viên kế tóan của con), là người khuyết tật bẩm sinh dạng sau: – rối lọan vận động thanh quản: tiếng nói khó khăn (khó nghe hơn người bị ngọng) – rối lọan vận động tay chân khi tập trung vào một việc gì thì tay bị run...
Top