re cay bo quan

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 127: Súp Đậu Thận Trắng, Lá Đu Đủ, Rễ Cây Bồ Quân, số đo áp huyết nào đúng

    Thân gởi lương y Đỗ Đức Ngọc, Được biết trang nhà Khí Công Y Đạo VN được phổ biến trên toàn cầu và giúp ích cho nhiều người, thật là một phước lớn. Mong lương y và KCYD VN càng ngày càng đem lại nguồn vui cho nhiều người. Tôi có những câu hỏi sau đây, xin lương y bớt chút thời giờ giải đáp...
Top