rau bap

  1. manhnd

    [Bài viết] Những bệnh chữa bằng Râu Bắp

    A-Phân tích tính dược theo đông tây y : Phân tích công dụng của Râu Bắp theo tây y : Tên khoa học Zea mays L., tên khác là bắp. Râu Bắp chứa chất béo, tinh dầu, chất keo. chất nhựa, glucoside đắng, saponin, cryptoxanthin, Vit. C, K, sitosterol, stigmasterol, acid hữu cơ, anthocyan. Có tác...
Top