quy luat tuong sinh

  1. S

    [Bài viết] Học thuyết ngũ hành

    Học thuyết ngũ hành được ứng dụng để quan sát quy nạp và nêu lên sự tương quan trong hoạt động sinh lý các tạng phủ, để chẩn đoán bệnh tật, để tìm tính năng và tác dụng thuốc, để tiến hành công tác bào chế thuốc. 1. Định nghĩa Học thuyết ngũ hành là học thuyết âm dương, liên hệ cụ thể hơn...
Top