quay van khop vai

  1. manhnd

    [Video] Nạp Khí Trung Tiêu - Quay vặn khớp vai

    Môt học viên lên làm người mẫu. Nằm ngửa, người lạnh thì hai bàn tay để lên Đan Điền Thần nơi mỏm xương ức, bàn tay trái của người nam để dưới, bàn tay phải đặt chồng lên trên, (người nữ đặt bàn tay ngược lại với người nam). Đan Điền Thần thuộc dương, ngay dưới mỏm xương ức làm tăng hỏa, tăng...
  2. manhnd

    [Video] Quay vặn khớp vai

Top