psorasis

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 205: Bệnh Vẩy Nến (Psorasis)

    Kính Thầy Đức Ngọc Cháu tên là TT B. cháu bị chứng lở ngứa trên da đầu và toàn thân. Trên đầu thì lở ngứa, trước thì như” gấu trắng” và còn bây giờ thì là gỗ tróc từng”vẩy”, còn thân mình thì “nổi đỏ trên da”và có lúc thì nổi cục”mề đay” từng về từng cục”. Ngứa nhảy khó chịu và...
Top