prostate

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 81: Áp huyết thấp, Prostate, Cholesterol, Gout

    Trọng kính Thầy Ngọc. Em thấy trên NET thầy đã chửa bệnh cho rất nhiều người và rất nhiều bệnh khác nhau bằng phương pháp khí công rất hay và công hiệu. Hiện em đang bị 4 loại bệnh xin thầy giúp cho, đó là: 1- Bệnh áp huyết thấp thường thì 95-54 hoặc 93-52 rất khó lên trên 100-60. 2- Bệnh...
Top