phuong phap luyen tho

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 122: Phương pháp luyện thở TU CHÂN NỘI LÝ ĐỒ

    Luyện thở khí công theo phương pháp Đại Thừa Cửu Chuyển Khí Công Y Đạo áp dụng những khẩu quyết tập luyện thở theo Đại Thừa Cửu Chuyển của các tiên gia. Theo đồ hình Tu Chân Nội Lý Đồ (đã giảng trong DVD Tu Chân Nội Lý Đồ) Cuốn lưỡi ngậm miệng, nhắm mắt, hít thở bằng mũi, dùng ý theo dõi...
Top