phuong phap lay phat

  1. manhnd

    [Video] Phương pháp Lạy Phật để chữa bệnh

    Phương pháp Lạy Phật để chữa bệnh: a-Cách Niệm Phật để luyện hơi thở b-Cách Cúi Lạy để chữa bệnh áp huyết, tiểu đường, mỡ máu, phong thấp đau nhức, ăn không tiêu Video hướng dẫn cho học viên Viện Phật Học Ứng Dụng bên Đức 2014
Top