phuong dong

  1. manhnd

    Minh Triết trong ăn uống của phương đông 2010

    Cơ thể được xây đắp bởi đồ ăn thức uống hàng ngày, nguồn năng lượng cho chúng ta hoạt động cũng từ đó. Vì vậy, hiểu biết Minh triết trong Ăn uống của phương Đông là điều vô cùng cần thiết. Tác giả Ngô Đức Vượng từ lâu đã quan tâm tới vấn đề này. Ông đã ăn chay trường, ăn gạo lứt muối vừng, nhịn...
  2. manhnd

    [Ebook] Minh Triết trong ăn uống của phương đông

    manhnd đã đăng tài nguyên mới: Minh Triết trong ăn uống của phương đông - Ngô Đức Vượng Đọc thêm về tài nguyên này...
Top