phuc linh

  1. manhnd

    [Bài viết] Đương Quy Tửu (Tankwegin)

    Những bệnh có thể uống được thuốc bổ máu Đương Quy Tửu (Tankwe gin) Những bệnh thuộc hư chứng, tây xét xét nghiệm tìm không ra bệnh, nguyên nhân do thiếu khí huyết trầm trọng, áp huyết rất thấp dưới 90/65mmHg, mạch có thể nhanh hay chậm, dễ bị Tây Y chẩn đoán lầm thành bệnh thần kinh, bệnh...
  2. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 97: Quế chi phục linh tán chữa ung thư bao tử và ruột

    Tập bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng phối hợp với bài thuốc Chữa bụng có hòn cục như bướu trong ổ bụng, bướu ung thư trong bao tử và ruột : Đan bì, Phục Linh, Đào nhân, Quế chi, Bạch Thược. Mỗi thứ bằng nhau 16g, tán bột, hoặc dùng máy xay tiêu hay cà phê, xay ra thành bột, chia ra làm 8...
Top