phong benh

  1. manhnd

    Phòng trị bách bệnh bằng cây nhà lá vườn 2010

    Đây là kinh nghiệm tự chữa các bệnh thông thường trong gia đình do các lương y Nguyễn Văn Phấn, Trần Tiểu Hy, Quách Sến, Vương Đăng, Nguyễn Hữu Chí, Tám Tùng mà tác giả ghi lại để các bạn dùng trong gia đình. Đặc điểm của tập sách này là có hai toa: thuốc nam và thuốc bắc đều hay như nhau để...
  2. manhnd

    Phòng chữa bệnh nhờ rau củ quả quanh ta 2012

    Tầm quan trọng của rau - củ - quả trong bữa ăn và đời sống hiện đại được con người ngày càng khẳng định. Để giúp bạn đọc nhận biết và tìm hiểu kỹ hơn về công dụng chữa bệnh, chúng tôi xin giới thiệu các đặc điểm và ứng dụng dược liệu của một số rau - củ - quả điều trị các bệnh thông thường thông...
Top