phe

  1. D

    [Bài viết] Chứng bệnh của phế đại trường

    A-CHỨNG BỆNH CỦA PHẾ Chứng phế hư : (258) Nói chung phế hư là bao gồm cả phế khí và phế âm không đầy đủ có dấu hiệu hô hấp yếu, thở nông, họng khô, tai ù, chân tay lạnh, tê buốt da…, Chứng phế âm hư : (259) Do phế âm suy hư có hai trường hợp: Âm hư đơn thuần: Có dấu hiệu ho khan, ít đờm, môi...
Top