phật pháp

  1. S

    [Bài viết] Bài 4: Lời Nhắn Nhủ của Tổ Tiên giúp thêm Niềm Tin vào Phật pháp

    Kính thưa Cô! Hôm nay con xin gửi tới Cô cùng toàn thể các Đạo hữu một thông tin rất đặc biệt sau 3 ngày nhập học. “ Đã gặp được Mật Pháp Thiên Đình thì phải dốc lòng trân quý mà tu học để được độ trì nhiều hơn…” (Lời nhắn của Tổ Tiên) Long nhận được điều huyền diệu này là do được sự quan...
Top