phan tich ap huyet

  1. manhnd

    [Video] Clip 10: Uống đường và phân tích áp huyết và đường trước và sau khi tập tốt hay xấu

  2. manhnd

    [Bài viết] Bài 439: Phân tích áp huyết để biết cách chữa đúng hay sai

    Con kính Chào Thầy! Con biết là con đã làm phiền Thầy và anh Hữu nhiểu nên con ngại lắm, nhưng Thầy vốn là người rộng lượng và giàu lòng nhân hậu nên Thầy không giận con đâu phải không Thầy? 1-Thời gian dài con uống Siro Bổ Hư Thang, huyết áp có lúc lên khá cao nhưng lại không ổn định...
Top