oxy lieu phap

  1. manhnd

    [Video] Tiểu đường 51: Oxy liệu pháp, các cách tập thở không cần dùng máy trợ thở

  2. S

    [Bài viết] Phương pháp chữa bệnh bằng Oxy Liệu Pháp (Khí Công Trị Liệu)

    Xin hưởng ứng phong trào kiểm soát kết quả tập Khí Công Trị Liệu bệnh áp huyết và tiểu đường… Phương pháp chữa bệnh bằng Oxy Liệu Pháp (Khí Công Trị Liệu) sắp thành môn học như Vật Lư Trị Liệu để áp dụng trong các bệnh viện. Hiện nay ngành tây y đă cảnh báo số bệnh nhân bị cao áp huyết, tiểu...
Top