oximeter

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 448: Dùng Oximeter và nhiệt kế điều chỉnh hơi thở thiền chữa mất ngủ cho người áp huyết thấp

    Nam bệnh nhân Haiitien 45 tuổi khai bệnh mất ngủ. Uống thuốc ngủ 5 năm cũng không ngủ được. Tôi đo áp huyết tay trái 106/75mmHg mạch 60, tay phải 102/72mmHg mạch 61. so với áp huyết tiêu chuẩn tuổi thì thuộc áp huyết thấp thiếu khí huyết, mạch hàn, người lạnh không đủ nhiệt do ăn thức ăn hàn ...
  2. manhnd

    [Bài viết] Bài 444: Công dụng của máy đo oximeter trong việc định bệnh theo KCYĐ

    Máy oximeter : Máy oximeter thường dùng trong KCYĐ có hai loại : Loại máy hiệu Nonin model 8500 và loại hiệu GO2 model 9571 cũng của hãng Nonin : http://www.turnermedical.com/ Loại hiệu Nonin 8500 : Thường dùng trong bệnh viện, hiệu Nonin gồm một máy chính hiện ra hai...
Top