om yeu xanh xao

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 76: Người Ốm Yếu Xanh Xao, Mắt Quầng Đen

    Kính thưa Thầy Đỗ đức Ngọc, Con tên là Ng. thị Anh Nguyêt, 25 tuổi, con nhờ máy bác Lữ để xin thầy khám bệnh dùm con, vì tây y khám không ra bệnh. 1- Hồi nhỏ lúc 9 tuổi, con bị nổi hột đỏ như vết muỗi cắn ở chân, và nếu ăn được thì đi không được, nếu không ăn được thì lại đi đựơc. Nay...
Top