nuoc cam lo

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 323: Hậu qủa gây ra nhiều bệnh nan y do uống nhiều nước. Cách tạo nước cam lồ

    Kính thưa Thầy Đổ Đức Ngọc, Em tên là Juliette Phan, 60 tuổi, sanh năm 1950, em có theo dỏi chương trình chữa bệnh bằng khí công do thầy phổ biến trên internet. Em xem video và những bài viết của thầy rất nhiều lần, nhưng em vẩn không hiểu thông suốt. Có thể nào, em xin liệt kê...
Top