nong tinh

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 184: Cách Chữa Rụng tóc, Ăn không tiêu đầy hơi, Nóng tính

    Thưa thầy Đỗ Đức Ngọc! Tình cờ con biết được trang web của thầy vào một buổi tối xem bài chướng bụng khó tiêu, con cảm thấy rất tin tưởng. Hôm nay con viết email riêng cho thầy, kính nhờ thầy giúp con chẩn đoán bệnh tình của mình (con cảm thấy con có nhiều bệnh lắm, không biết nên chữa như...
Top