nhoi tim

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 173: Hỏi cách chữa bệnh tê ngón tay út trái, hở van tim, nhói tim

    Thầy kính quí! Thầy ơi! Thầy xem và kiểm tra giúp con trường hợp này với ạ: Có một bệnh nhân hôm nay kêu đầu ngón tay út bên trái có hiện tượng tê và Tim có hiện tượng nhói đau; Con đã vê đầu ngón tay út, ngón đeo nhẫn, ngón giữa, ngón trỏ và ngón cái. Kết quả: Ngón út hết tê. Sau khi...
Top