nhip tim thap

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 311: Áp huyết cao, nhịp tim thấp, máy đo áp huyết bị nhồi 2-3 lần

    Con chào thầy Hôm nay con có gặp một ca áp huyết 165/105/60, tuổi 70, tay phải cũng 167/103/57, số áp cao và có huyết khối, máy nhồi hai ba lân, cột sông bị vẹo đốt lưng khoảng tỳ du, con châm và nặn máu thập tuyên và thở Đan Điền tinh áp xuống, người không nằm ngửa được, cột sống bị rất...
Top