nhat diem thong kinh mach

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 72: Phương Pháp Chữa Bằng Huyệt, Nhất Điểm Thông Kinh Mạch

    Kính thưa Thầy, Con Kim Tiến hiện sống ở Đức muốn hỏi Thầy cách tự chữa bệnh. Con đọc trang bấm huyệt chữa bệnh ở câu 16 trạng 51 nói về Tỷ vị hư hàn thì bấm (ở Túc Tam Lý (V 36) ) và ở Tam Âm Giao (Tỳ 6) . Con hiểu thế này có đúng không hả Thầy. Con hiểu là 36 x 6 = 210 lần là Túc Tam Lý...
Top