nhan dien cao cap

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 145: Thế nào mới thực sự là Nhân Điện Cao Cấp trong chữa bệnh

    Thưa thầy, Con rất vui khi biết được 1 cách chữa bệnh rất hay của thầy, con rất tâm huyết và đang học hỏi cách chữa bệnh cua thầy. Con đã áp dụng chữa cho 1 số bệnh nhân và đạt được khá hiệu quả. Con cũng đang học ngành Nhân Điện. của Thầy Đáng sáng lập ra nữa. Con có đọc bài cân bằng âm dương...
Top