nguoi nong

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 253: Khi người ta bị thiếu máu, đo áp huyết tay phải thường thấp so với tiêu chuẩn, nhưng uống thuốc bổ máu bị táo bón, người nóng, mất ngủ

    Con xin hỏi thầy ? Khi người ta bị thiếu máu, đo áp huyết tay phải thường thấp so với tiêu chuẩn của khí công y đạo mà uống thuốc bổ máu Vitamin 3B thường bị táo bón, cảm thấy mất ngủ nếu uống về buổi tối, có người còn thấy nóng nữa ? Xin cảm ơn thầy ! Trả lời : 1-Khi thiếu máu, chính là...
Top