nguoi met

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 380: Người mệt, nhức đầu và rất hay ngáp ngủ mặc dù đã ngủ đủ giấc nhưng vẫn bị tình trạng ngáp (giấc ngủ không sâu)

    Kinh gửi Thầy Đỗ Đức Ngọc, Tình cờ 1 lần lướt web để tìm tài liệu giúp con tự chữa bệnh, con đã biết đến trạng web của thầy, kinh xin thầy giúp đỡ con. Hiện nay con đang ở Saigon, con 36 tuổi và con bị bệnh đã 3 năm nay nhưng đi chữa nhiều nhưng không khỏi. Con xin kể bệnh của con như sau...
Top