ngu hanh tang phu

  1. manhnd

    [Video] Tiểu đường 16: Thiếu đường ảnh hưởng khí hóa ngũ hành tạng phủ

    Bài tập trong video , mõi lần tập 40 cái, tập liên tục 3 lần 120 cái, đường sẽ xuống 120 số.. Những người đang tiêm insulin 3 lần/ngày, bỏ tiêm thay bằng bài tập này, cũng 3 lần sau 3 bữa ăn, lại được uống đường, trượ́c khi tập mà đường trong tieêu chuẩn đọ́i...
  2. S

    [Bài viết] Bài 410: Áp dụng ngũ hành tạng phủ vào chiến lược và chiến thuật chữa bệnh trong Đông Y khí công

    Sự quan trọng của ngũ hành tạng phủ trong khám bệnh, định bệnh và chữa bệnh A-KHÁM BỆNH : Trước hết chúng ta phải chấp nhận ngũ hành là một định đề khoa học, có chấp nhận nó mới biết cách áp dụng nó đúng để chữa bệnh có hiệu qủa. Trong hình học mặt phẳng có định đề Euclide, về tam giác tính...
Top