ngop nuoc

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 175: Cách cấp cứu người thủy nạn, hay những trường hợp ngộp thở, ngộp nước

    Kinh gởi Thầy, Thưa Thầy, Thầy có khỏe không? Con được duyên gặp Thầy trên online đã lâu. Con muốn được hàn huyên cùng Thầy, nhưng con không được có số phone của Thầy. Con lúc nào cũng kính phục tâm đạo và cách hành Y Đạo của Thầy, trông Thầy như một Lão Tiên Ông đắc qủa vị ngay tại thế, quả...
Top