nga bat tinh

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-18: Bệnh thường xuyên tự nhiên té bất tỉnh

    Nữ bệnh nhân 62 tuổi khai bệnh như trên. Cách Khám Bệnh : Đo áp huyết ờ 2 tay, tay trái 109/66mmHg mạch 82, tay phải 116/81mmHg mạch 85 Vọng chẩn : Người gầy ốm, mặt xanh xao, má bên trái nơi huyệt Hạ Quan hơi lõm vào, đầu mũi trắng, đi đứng chậm, sợ té ngã.. Văn chẩn : Hơi thở yếu Vấn...
Top