nang luong

 1. manhnd

  [Bài viết] Bài 430: Cách Khám Bệnh, Định Bệnh và Chữa Bệnh Bằng Năng Lượng đúng hay sai được kiểm chứng bằng 3 máy Đo Áp Huyết, Đo Đường Và Nhiệt Kế

  Khi người bệnh đến với những thầy chữa bệnh bằng năng lượng, mong có một tia hy vọng khỏi bệnh nhanh hơn các phương pháp chữa bệnh thông thường bằng đông tây y mà mình đã từng trải qua một thời gian chữa trị không có kết qủa. Tuy nhiên, trên thực tế có người khỏi bệnh, có người không khỏi...
 2. S

  [Bài viết] Năng lượng, khí, khí công

  Năng lượng, khí Khí là gì? Nhiều người hỏi câu hỏi đó vì có nhiều quan niệm. Có người cho rằng khí là một thể vô hình (người ta không trông thấy được). Chúng ta phải quan niệm về khí cho cụ thể, bản chất của khí là như thế nào, nhất là những người luyện tập môn Khí công Trường sinh thì lại phải...
 3. manhnd

  [Video] Từ trường năng lượng

 4. manhnd

  [Video] Thu năng lượng

Top