moi tham

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 66: Môi thâm; Bụng mỡ; Rong kinh; Ngực lép; Mọc râu ở thiếu nữ

    Kính thầy! Đầu tiên con không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng “cảm ơn” chân thành nhất cho những gì thầy đã hướng dẫn con, con đường tìm đến những ngày bình yên trong cuộc sống. Và ngoài con ra, xung quanh con cũng còn rất nhiều điều mà con muốn tiếp tục được hỏi thầy, tiếp tục được thầy hướng...
Top