migrain

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-15: Đau nửa đầu (migrain) đã 5 năm

    Nữ bệnh nhân 50 tuổi khai bệnh đau nửa đầu đã 5 năm (migrain) đang chữa theo tây y mà không khỏi Cách Khám Bệnh : Đo áp huyết tay trái 122/65mmHg mạch 65, tay phải 99/51mmHg mạch 58 Vọng Chẩn : Băng bột bàn tay trái do té ngã, đi đứng còn nhanh nhẹn. Văn chẩn : Hơì thở ngắn. Vấn chẩn : Hỏi...
Top