met thuong xuyen

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-26: Mệt thường xuyên

    Một nữ bệnh nhân người Québécoise, 62 tuổi khai bệnh bị mệt thường xuyên vì sợ đường trong máu cao. A-Khám bệnh : Khám bằng máy đo áp huyết : Tay phải đo được 167/70mmHg mạch 54, tay trái 142/72mmHg mạch 56, lòng bàn tay hơi nóng. Thử đường trong máu ở ngón tay 4.8mmol/l, thử đường trong gan...
Top