meo meng let mat

  1. S

    [Bài viết] Cách chữa bệnh méo miệng liệt mặt (Từ mới liệt cho đến 40 năm vẫn chữa được)

    Điều chỉnh cơ miệng có 2 đường kinh Vị và Đại Trường. Hãy thử nghiệm trên người không bệnh để biêt công hiệu của huyệt và đường kinh như sau : 1-Day bấm mạnh cho đau đầu ngón tay trỏ trái, điểm cần bấm đau ở huyệt Thương Dương, sẽ thấy cơ miệng kéo về bên trái. Nếu day bấm đau huyệt Thương...
Top