menh mon

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 141: Chữa bệnh tê liệt không đi được bằng huyệt Khí Hải và Mệnh Môn

    Như qúy vị đã xem video cách chữa bệnh tê liệt không đi được cho một bác sĩ Phi Châu, đã hành nghề ở Canada được 50 năm, vừa chữa xong bác sĩ đã đi được, qúy vị tưởng là tôi làm ảo thuật, nhưng sự thật, những ai đã từng học khí công chữa bệnh trên trang nhà cũng có thể chữa được giống như vậy...
  2. manhnd

    [Video] Thở mệnh môn

Top