mê tín dị đoan

  1. S

    [Bài viết] Bài 13: Niềm tin tôn giáo có phải là mê tín dị đoan không ?

    Sư cô Quảng Phước bị ung thư, sau 21 ngày niệm Phật vãng sanh, đã khỏi bệnh Tất cả các bệnh ung thư đều do thiều máu từ mấy chục năm, theo tiêu chuẩn áp huyết của khí công, do đó việc ưu tiên làn ngưng sự phát triển ung thư lây lan là phải bổ máu gấp cho áp huyết lên đủ 130. Trong trường hợp...
Top