may do oxy

  1. KCYD:Tìm bệnh theo tiêu chuẩn của những máy đo oxy ... Thầy Đỗ Đức Ngọc 2015

    KCYD:Tìm bệnh theo tiêu chuẩn của những máy đo oxy ... Thầy Đỗ Đức Ngọc 2015

    Tìm bệnh theo tiêu chuẩn của những máy đo oxy máy, chỉ số bơm máu, nhiệt kế, máy xung điện Pain gone.. Cách hơ cứu huyệt. Cách thở làm tăng giảm áp huyết, tă...
Top