mau bam trong nao do te nga

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 52: Máu bầm trong não do té ngã

    Gởi bởi: littleangel0630@yahoo.com Con mới đọc được vài lớp giảng của thầy. con rất là mừng, hy vọng thầy có duyên giúp chữa lành bệnh con gái con. Cháu năm nay gần 17tháng, lúc 2 tháng, do bị té có màu bầm trong não. bây giờ thì hết rồi. nhưng lại bị di chứng không đi được. cháu bò và đứng lên...
Top