mat ng

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-22: Bệnh mất ngủ do lo sợ vô cớ

    Một nữ sinh viên 26 tuổi người Nga, học ngành y khoa tâm thần đến khai bệnh như trên lúc 10:40 sáng. Cách Khám bệnh: Đo áp huyết : Tay trái 142/94mmHg mạch 98, tay phải 145/95mmHg mạch 101 Vọng chẩn : Mặt đỏ, lo sợ, hay khóc, người gầy. Văn chẩn : Hơi thở gấp, mất nhịp, thường nén hơi ngưng...
Top