mat le

  1. manhnd

    [Video] Chữa mắt mờ, mù, mắt lồi, mắt lé, song thị Apr 2018

  2. manhnd

    [Bài viết] Bài 90: Mắt Lé

    Kinh chào Thầy. Trước nhất con xin cầu chúc Thầy luôn bình an để phục vụ con đường y đạo. Sau đây con nhờ thầy giúp cho một việc về một em khiếm thị :năm nay em 20 tuổi, bị mù bẩm sinh, nhà nghèo, hồi nhỏ 11 tuổi em được một đoàn từ thiện mổ để có ánh sáng, nhưng em chưa thể mang kính vì còn...
Top