ly luan ngu hanh

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 260: Áp dụng cách lý luận ngũ hành trong bệnh viêm kết mạc

    A-Cách lý luận ngũ hành tìm nguyên nhân bệnh thuộc mắt : Cơ thể con người có ngũ tạng ngũ hành là chính. Từ đó mình có thể lý luận tìm nguyên nhân. Mỗi một hành bị bệnh do 2 nguyên nhân mẹ và con. 1-Nguyên nhân do phế kim : Mắt khô là không có nước do thiếu thủy, không có thủy do Phế kim...
Top