luyen tap

  1. S

    [Bài viết] Luyện tập tăng cường nội lực

    Trong quá trình luyện tập tăng cường sức khỏe, khắc phục bệnh và chữa bệnh, môn pháp Khí công Trường sinh rất coi trọng hai vấn đề: luyện tập tăng cường nội lực của cơ thể và luyện tập tăng cường thể lực. Nội lực là sức mạnh bên trong cơ thể con người, ai cũng có nội lực, chỉ khác nhau nhiều ít...
  2. manhnd

    [Video] Luyện tập hít thở

Top