luoi rang cua

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 167: Áp huyết thay đổi, lưỡi răng cưa

    Thầy kính yêu, Con xin tỏ lòng biết ơn những lời hay ý đẹp mà vô cùng giá trị của Thầy. Còn tưởng Thầy chỉ 50 – 55 tuổi thôi. Thầy ở làng Hành Thiện có cái tên ý nghĩa như chính bản thân của Thầy vậy. Chắc hẳn ngày sinh nhật của Thầy cũng có một con số đặc biệt? Hôm nay còn lại viết thư gửi...
Top