lung mang nhi

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 196: Hở van tim, lủng màng nhĩ, áp huyết cao do cholesterol, học nhân điện bị tẩu hỏa nhập ma

    Kính thầy! Trước hết con xin được kinh thăm sức khỏe Thầy, kế đến xin thầy giúp con 1 việc. Trường hợp 1 : Chị con đi khám bác sĩ ở VN nói rằng chị bị hở van tim 2 lá, thỉnh thoảng chị hay bị cao huyết áp, nhức đầu, 1 bên tai bị lãng tai, vì lúc nhỏ tai bị chảy mủ, bây giờ đi chụp hình thì...
  2. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 44: Áp huyết thấp, hở van tim, lủng màng nhĩ.

    Kính thầy! Chị con đi khám bác sĩ ở VN nói rằng chị bị hở van tim 2 lá, thỉnh thoảng chị hay bị cao huyết áp, nhức đầu, 1 bên tai bị lãng tai, vì lúc nhỏ tại bị chảy mủ, bây giờ đi chụp hình thì bác sĩ nói mảng nhĩ đã bị lủng thành sẹo rồi. . . . con cũng không biết thế nào, bác sĩ nói chị...
Top