luat nhan qua

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 415: Ứng dụng Luật Nhân Qủa theo phương pháp chữa bệnh Tinh-Khí-Thần, và hậu qủa của những người không tin luật Nhân-Qủa

    A-Luật Nhân Qủa của con người : Mọi người thường hiểu lầm luật Nhân-Qủa là luật của Đạo Phật. Thật ra đó chỉ là môt quy luật theo khoa học tự nhiên mà Đức Phật đã thấy trước được. Nên đem áp dụng vào tôn giáo để dạy cho con người biết cách ngăn ngừa những hậu qủa xấu gây ra đau khổ về tâm bệnh...
Top